Szpilki

Kruszywa pakowane są w big bagi 1 t worki 25kg lub luzem.

Szpilki

Szpilki gnejsowe w podstawie betonowej 50-70cm
70-90cm
90-120cm
Pow. 120cm
Szpilki gnejsowe o podstawie ciętej 50-70cm
70-90cm
90-120cm
Pow. 120cm
Głazy ogrodowe „szpilki” 50-120cm